SMITTEVERNSREGLER VED DANS & BALLETT.  

​Trygg trening for alle 

 

Dans & Ballett følger til enhver tid pålagte smittevernsregler gitt av FHI og helsedirektoratet.

  1. Hold deg hjemme hvis du er syk eller har forkjølelse symptomer

  2. Vask hendene og bruk antibac 

 

Oppmøte til trening 

Viktig at elevene komme presis til danstimen. 

 

Elever 4-5 år: Venter utenfor lokalene med foresatte . Pedagog kommer ned  før timen starter å henter elev og foresatte. Eleven følges av kun en foresatt.  Foresatte som følger barnet må ha på munnbind når de er i lokalene til Dans & Ballett. Viktig og skifte før eleven kommer på trening.

Elever 6-7 år Venter utenfor lokalene med foresatte. Pedagogen kommer ned før timen starter og henter elevene. Foresatte må vente utenfor lokalene til klassen er ferdig. Pedagog kommer ut med elevene etter at timen er ferdig. Viktig og skifte før eleven kommer på trening.

Elever 8 år Elevene må vente utenfor lokalene med gruppen sin. Pedagog kommer ned å henter eleven. Viktig og skifte før eleven kommer på trening.

  1. Alle må bruker antibac før de går inn i lokalene til danseskolen. Antibac er plasser nede i gang og rundt om i lokalet

  2. Antibac skal brukes før elev går inn i dansesal 

  3. Oppmerkede plasser i dansesal til alle elevene

  4. Viktig at alle har med drikkeflaske, ikke lov og drikke fra vannkran.

 

 

Max antall i undervisning 4-5 år er 10 elever 

Max elever i undervisning 6 år og oppover er 16 elever

Toaletter og alle bruksflater blir desinfiser etter bruk og mellom hver gruppe.

 

viktig at alle er raskt ute av lokalene

DSC06368.JPG