SMITTEVERNSREGLER VED DANS & BALLETT.  

Dans & Ballett følger til enhver tid pålagte smittevernsregler gitt av FHI og helsedirektoratet.

 

 1. Syke elever har ingen adgang til undervisningen, med dette menes at eleven må være helt symptomfri før eleven møter på trening. Dette gjelder også de som følger barnet på trening.

 2. Har eleven vært i utlandet må eleven ha vært symptomfri i 10 dager før en møter på    trening. 

 3. Alle som oppholder seg i Dans & Ballett sine lokaler må holde mist 1 meters avstand

 4. Vask hendene og bruk antibac  

 

Oppmøte til trening 

Viktig at elevene ikke kommer tidligere en 5 minutter før klassen starter. Elevene må skifte før de kommer på trening.

 

Elever 4-5 år følges av kun en foresatt. Har dere mulighet for å samarbeide med å følge flere barn samtidig er dette fint, vi prøver å begrenser antall foresatt som venter i garderobe. Har foresatte mulighet for å vente i bil uten for studio mens timen pågår hjelper dette også for å begrense antall i venterom. Foresatte som følger barnet må ha på munnbind når de er i lokalene til Dans & Ballett. 

Elever 6-7 år venter utenfor lokalene med foresatte. Pedagogen kommer ned 5 minutter før timen starter og henter elevene. Foresatte må vente utenfor lokalene til klassen er ferdig. Pedagog kommer ut med elevene etter at timen er ferdig. 

Elever 8 år og oppover går selv inn i lokalene. 

 

 1. Alle må bruker antibac før de går inn i lokalene til danseskolen. Antibac er plasser nede i gang og rundt om i lokalet

 2. Antibac skal brukes før elev går inn i dansesal 

 3. Oppmerkede plasser i dansesal til alle elevene

 4. Viktig at alle har med drikkeflaske, ikke lov og drikke fra vannkran.

 5. Elever som ikke følger de instruksjoner pedagogen gir for utøvelse av aktiviteten, blir sendt hjem.

 6. Max antall i undervisning 4-5 år er 10 elever 

 7. Max elever i undervisning 6 år og oppover er 16 elever

 8. Toaletter og alle bruksflater blir desinfiser etter bruk og mellom hver gruppe.

 9. Tidsintervall på 15 minutter mellom kursene , viktig at alle er raskt ute av lokalene