SMITTEVERNSREGLER VED DANS & BALLETT.  

​Trygg trening for alle 

 

Dans & Ballett følger til enhver tid pålagte smittevernsregler gitt av FHI og helsedirektoratet.

  1. Hold deg hjemme hvis du er syk eller har forkjølelse symptomer.

  2. Voksens som oppholder seg i Dans & Ballett sine lokaler må bruke munnbind

  3. Vask hendene og bruk antibac  

 

Oppmøte til trening 

Viktig at elevene ikke kommer tidligere en 5 minutter før klassen starter. Elevene må skifte før de kommer på trening.

 

Elever 4-5 år: Venter utenfor lokalene med foresatte . Pedagog kommer ned 5 minutter før timen starter å henter elev og foresatte. Eleven følges av kun en foresatt.  Foresatte som følger barnet må ha på munnbind når de er i lokalene til Dans & Ballett. 

Elever 6-7 år venter utenfor lokalene med foresatte. Pedagogen kommer ned 5 minutter før timen starter og henter elevene. Foresatte må vente utenfor lokalene til klassen er ferdig. Pedagog kommer ut med elevene etter at timen er ferdig. 

Elever 8 år og oppover går selv inn i lokalene. 

 

  1. Alle må bruker antibac før de går inn i lokalene til danseskolen. Antibac er plasser nede i gang og rundt om i lokalet

  2. Antibac skal brukes før elev går inn i dansesal 

  3. Oppmerkede plasser i dansesal til alle elevene

  4. Viktig at alle har med drikkeflaske, ikke lov og drikke fra vannkran.

 

 

Max antall i undervisning 4-5 år er 10 elever 

Max elever i undervisning 6 år og oppover er 16 elever

Toaletter og alle bruksflater blir desinfiser etter bruk og mellom hver gruppe.

Tidsintervall på 15 minutter mellom kursene , viktig at alle er raskt ute av lokalene

DSC06368.JPG