Tremin oppstart er torsdag 19 august .

 

Fridager Høst 2021 (ingen undervisning) 

uke 40 høstferie 

 

Siste treningsdag  høstsemester 2021  

Torsdag 25 november 

Fredag  26 november 

Mandag 29 november 

tirsdag 30 november 

onsdag  1 desember 

Elevforestilling 4 og 5 desember 

I år setters Danscirque som er en sirkus forestilling  opp på  kulturhuset i Moss 4 og 5 desember 2021

Her får alle eleven ved skole tilbud om å delta .