Terminoppstart  vårsemester er mandag 9 januar  

 

Fridager ingen undervisning 

Vinterferie i uke 8

Påskeferie uke  14  3 april t.o.m mandag 10 april

mandag 1 mai 

 

Sister treningsdag vår semester 

Tirsdag 25 april

Onsdag 26 april

Torsdag 27 april 

Fredag 28  april 

Mandag 8 mai

 

Sommerforestilling for elever 8 år og oppover holdes på Smia Flerbrukshus 28 april.

Mer informasjon kommer etter vinterferie. 

 

 

Logo 1 Dans og Ballett.jpg