top of page

 

       Påmelding til høstsemester 2024 er igang

 Vi gleder oss til nytt semester å masse danseglede

                                    For påmelding send mail til mhoymer@outlook.com 

Er du glad i å danse 

Nå er påmeldingen til høstesemesteret åpnet.

Vår målgruppe er barn og unge i alder 4-18 år 

Vi har fokus på danseglede og høy faglig kvalitet på vår undervisning

Vi underviser på flere ulike nivå i klassisk ballett /lyrsik jazz/moderne /Hip hop 

Kom gjerne på en prøvetime. Prøvetime er gratis

Vi har undervisning i både Vestby og Son

Stor elevforestilling 9 november. Her får alle elevene ved skolen mulighet til å delta

For påmelding/prøvetime send meg en mail på mhoymer@outlook.com 

 

Oppstart høstsemester er mandag  19  august 

 

 

Bilde ingvidl _meg.jpg

DANS & BALLETT studio

Vi underviser i 

Vestby: Verpetveien 29, 1543 Vestby

Son: Brevikskole, speilsal

Son: Grevlingen Flerbrukshall styrkerom 

 

 

PRISER FOR VÅR 2024 

1 kurs 45 minutter 2300 kr

1 kurs 60 minutter 2450 kr

2 kurs 45 minutter  3 750 kr 

2 kurs 45 min og 60 min 3 950 kr 

2 kurs  av 60 min 4 440 kr

3 kurs eller flere av 60 min 5 800 kr

10% søskenmoderasjon

Kursene går over 14 ganger 

 

SKOLENS REGLEMENT/ BETALINGSBETINGELSER 

 

Påmeldingen

Påmelding skjes skriftlig på mail mhoymer@outlook.com

Påmeldingen er bindende. 

Det er automatisk påmelding fra semester til semester, dette betyr at foresatte må gi beskjed hvis elevene ønsker å slutte

Utmeldingen må skje skriftlig på mail til mhoymer@outlook.com. Ved manglende utmelding må semesteret betales i sin helhet. Utmeldings frist er siste treningsdag i hvert semester.

 

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje ved semesterets begynnelse.

Kursavgifter refunderes ikke.

For fravær beregnes intet fradrag.

 

Reglement

Skolen har ikke ansvar for elevenes personlige eiendeler 

Skolen har intet ansvar for skader som eleven måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innenfor skolens område.

 

Personvern

Dans & Ballett følger ny lov om personvern .Ved påmelding samtykkes det at Dans & Ballett lagrer eleven navn , foresatte mobiltlf adresse og e-post, dette slettet når eleven slutter.

 

Bilder/videoer

Dans & Ballett forbeholder seg retten til å benytte seg av filmer og bilder fra våre elev oppvisninger  til reklame og markedsføring i annonser og på sosiale medie , hvis ikke annet er avtalt med foresatte.

Nett

Dans & Ballett er ikke ansvarlig for virus eller elektronisk overføring i forbindelse med hjemmesiden eller facebooksiden. Det anbefales at du selv tar egne forhåndsregler ifht dette.

Dans & ballett forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. 

 

Ved lovpålagte restriksjoner vil ballettskolen gjøre sitt ytterste for å opprettholde den fysiske undervisningen på ballettskolen. Restriksjoner kan for eksempel medføre endret varighet på time, endret oppmøte tid, og oppdeling i mindre grupper.Dersom vi skulle måtte stenge for fysisk undervisning i lokalene våre erstattes undervisning med online undervisning på hjemmesiden dansballett.com i den nedstengte perioden. Dette for at elevene skal kunne beholde kontinuiteten i sin opplæring i dans. Hvis mulig forlenges semesteret.

 Nettundervisning
Registrer deg  

Allerede et medlem?Logg inn

Dersom en feil oppstår når du fyller ut et skjema, vil en melding vises her.

bottom of page