Påmelding til våresemester 2022 er igang

 Vi gleder oss til nytt semester å masse dansegled

Vårsemester  2022

Slik det ser ut i dag regner vi med at vårsemesteret går som normalt. Vi gleder oss til oppstart i uke 3,

mandag 17 januar  er  første dag med trening ved skolen. 

Dans & ballett forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. 

 

Ved lovpålagte restriksjoner vil ballettskolen gjøre sitt ytterste for å opprettholde den fysiske undervisningen på ballettskolen. Restriksjoner kan for eksempel medføre endret varighet på time, endret oppmøte tid, og oppdeling i mindre grupper.Dersom vi skulle måtte stenge for fysisk undervisning i lokalene våre erstattes undervisning med online undervisning på hjemmesiden dansballett.com i den nedstengte perioden. Dette for at elevene skal kunne beholde kontinuiteten i sin opplæring i dans Hvis mulig forlenges semesteret.

 

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern, og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved ballettskolen. 

Bilde ingvidl _meg.jpg

DANS & BALLETT studio

Vestby: Mølleveien 3, 1540 Vestby

Son: Brevik skole, speilsal

Son: Grevlingen flerbrukshall styrkerom 

Telefon: 97 77 96 16

Postadresse: Bragesvei 8,1540 Vestby

For påmelding send meg en mail på 

mhoymer@outlook.com 

 

 

PRISER FOR VÅR  2022

1 kurs 45 minutter 2150 kr

1 kurs 60 minutter 2200 kr

2 kurs 45 minutter  3 380 kr 

2 kurs 45 min og 60 min 3 580 kr 

2 kurs  av 60 min 4050 kr

3 kurs eller flere av 60 min 5350 kr

10% søskenmoderasjon

Kursene går over 14 ganger 

 

SKOLENS REGLEMENT/ BETALINGSBETINGELSER 

 

Påmeldingen

Påmelding skjes skriftlig på mail mhoymer@outlook.com

Påmeldingen er bindende. 

Det er automatisk påmelding fra semester til semester, dette betyr at foresatte må gi beskjed hvis elevene ønsker å slutte

Utmeldingen må skje skriftlig på mail til mhoymer@outlook.com. Ved manglende utmelding må semesteret betales i sin helhet. Utmeldings frist er siste treningsdag i hvert semester.

 

Betalingsbetingelser

Betaling skal skje ved semesterets begynnelse.

Kursavgifter refunderes ikke.

For fravær beregnes intet fradrag.

 

Reglement

Skolen har ikke ansvar for elevenes personlige eiendeler 

Skolen har intet ansvar for skader som eleven måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innenfor skolens område.

 

Personvern

Dans & Ballett følger ny lov om personvern .Ved påmelding samtykkes det at Dans & Ballett lagrer eleven navn , foresatte mobiltlf adresse og e-post, dette slettet når eleven slutter.

 

Bilder/videoer

Dans & Ballett forbeholder seg retten til å benytte seg av filmer og bilder fra våre elevforestillinger til reklame og markedsføring i annonser og på sosiale medie , hvis ikke annet er avtalt med foresatte.

 Nettundervisning
Registrer deg  

Allerede et medlem?Logg inn

Dersom en feil oppstår når du fyller ut et skjema, vil en melding vises her.