DANS & BALLETT studio

Vestby: Mølleveien 3, 1540 Vestby

Son: Brevik skole speilsal

Telefon: 97 77 96 16

Postadresse: Bragesvei 8,1540 Vestby

 

For påmelding send meg en mail på 

mhoymer@outlook.com 

 

 

PRISER FOR VÅR 2019 

1 kurs 45 minutter1990 kr

1 kurs 60 minutter 2050 kr

2 kurs 45 min og 60 min 3280 kr 

2 kurs  av 60 min 3750 kr

3 kurs eller flere av 60 min 5000 kr

10% søskenmoderasjon

Kursene går over 14 ganger 

 

SKOLENS REGLEMENT

  1. Påmelding er binnende 

  2. Automatisk påmelding fra semestre til semester, det betyr at foresatte må da gi beskjed hvis eleven ønsker å slutte. 

  3. Ved manglende utmelding skriftlig må kursavgiften betales i sin helhet . Utmeldingsfrist er siste treningsdag i hvert semester

  4. Betaling skal skje ved semsterets begynnelse.

  5. For fravær beregnes intet fradrag.

  6. Skolen har ikke ansvar for elevenes personlige eiendeler.

  7. Skolen har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innenfor skolen område

Overskrift 1

VELKOMMEN TIL NYTT SEMESTER VÅR 2020

      VI HAR  OPPSTART FREDAG 10 JANUAR.